Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Baas mag meekijken op computer

In een uitspraak van 12 januari 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat werkgevers mogen meekijken met wat werknemers achter hun computer doen. Het meegelezen met privé e-mails die onder werktijd via een zakelijk account worden verzonden kan bovendien leiden tot ontslag.

De Roemeense ingenieur werkte drie jaar bij zijn werkgever toen hij in 2007 te horen kreeg dat gedurende 8 dagen zijn Yahoo Messenger verkeer in de gaten was gehouden. Hieruit bleek dat hij het internet voor persoonlijke doeleinden had gebruikt, onder andere om erotische berichten naar zijn verloofde te sturen. De werkgever beëindigde vervolgens de arbeidsverhouding wegens schending van het bedrijfsreglement.

De werknemer vocht zijn ontslag aan bij de nationale rechter, maar werd niet in het gelijk gesteld. Hij stapte vervolgens naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en beriep zich op schending van zijn privacy, zoals gewaarborgd onder artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Volgens het Hof is het niet onredelijk dat een werkgever wil nagaan of werknemers tijdens werkuren ook daadwerkelijk aan het werk zijn. De werkgever had toegang verschaft tot het account van de werknemer in de veronderstelling dat het gebruikt zou worden voor professionele correspondentie met betrekking tot klanten.

Bovendien was de inhoud van het berichtenverkeer niet openbaar gemaakt in de eerdere vonnissen van de nationale rechters en was de identiteit van de betrokkenen niet openbaar gemaakt. De nationale rechtbanken hadden een juiste afweging gemaakt tussen de privacy van de werknemer en de rechten van de werkgever.

Fine Brothers vragen registratie van merk REACT aan voor YouTube video's