Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Fine Brothers vragen registratie van merk REACT aan voor YouTube video's

De Fine Brothers, bekend om hun reactievideo’s op YouTube waarin te zien is hoe mensen reageren op viral video’s, hebben in de VS een aanvraag gedaan voor registratie van het woordmerk REACT. De Fine Brothers bezitten in de VS al de merken KIDS REACT, TEENS REACT en ELDERS REACT. Ook in Europa hebben de Fine Brothers bescherming van het merk REACT aangevraagd. Indien de registratie wordt toegewezen heeft dit tot gevolg dat anderen het woord 'react' niet mogen gebruiken in combinatie met soortgelijke filmpjes waarin mensen op video's reageren.

Het merk is aangevraagd voor entertainmentdiensten, voornamelijk het verstrekken van doorlopende programmaseries en webisodes via het internet met betrekking tot het observeren en interviewen van verschillende groepen mensen. De aanvraag hebben zij in de zomer van 2015 al gedaan en vandaag, op 2 februari 2016, is de aanvraag openbaar gemaakt voor oppositie. Door middel van het instellen van oppositie kan een merkhouder met een ouder recht opkomen tegen inbreuk door een nieuwer merk.

De merkaanvraag heeft online voor veel verontwaardiging gezorgd. Inschrijving van het merk zal tot een inperking van gebruik van het brede begrip 'react' voor online video's leiden. Zelf hebben de Fine Brothers jarenlang auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen kunnen gebruiken onder het 'fair use' beginsel.

Overigens wordt door de Fine Brothers niet beweerd dat zij auteursrecht bezitten op het format. Het staat dus eenieder vrij om materiaal online te plaatsen waarin mensen reageren op video's.

Update: inmiddels hebben de Fine Brothers hun merkaanvraag ingetrokken.

Facebookgebruikers in ontwikkelingslanden krijgen gratis internet

Baas mag meekijken op computer