Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Facebook mag in Frankrijk aangeklaagd worden

De Franse rechter heeft op 12 februari geoordeeld dat Facebook in Frankrijk voor de rechter gedaagd mag worden. De procedure is aangespannen door een Franse professor en kunstliefhebber die door Facebook geblokkeerd werd nadat hij het schilderij L'Origine du monde van Gustave Courbet op zijn tijdlijn had geplaatst. De Franse rechter gaat daarbij voorbij aan de servicevoorwaarden van Facebook, die bepalen dat alleen de Amerikaanse rechter bevoegd is. Facebookgebruikers hoeven dus niet naar het zonnige Californië af te reizen om hun recht te halen.

De servicevoorwaarden van Facebook bepalen onder punt 15 dat geschillen berecht zullen worden door de rechter van Californië, waar toevallig ook het hoofdkantoor van Facebook bevindt. Wel zo makkelijk, moeten ze hebben gedacht. In het algemeen is de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd. Dat is alleen anders in het consumentenrecht, de consument mag dan in zijn eigen woonplaats procederen. Volgens Facebook is er geen sprake van een consumentenovereenkomst met haar gebruikers omdat het gebruik van het sociale medium gratis is. De rechter bracht hier tegenin dat Facebook aanmerkelijke winst behaalt met haar dienst, onder andere via betaalde applicaties en advertenties.

Ook de Nederlandse rechter zou in een dergelijke procedure tot hetzelfde oordeel zijn gekomen. De Franse servicevoorwaarden verschillen niet van de Nederlandse. Artikel 6 onder d Rv bepaalt dat indien er sprake is van een overeenkomst tussen een professionele partij in het buitenland en een Nederlandse consument, en deze professionele partij zich op de Nederlandse markt richt, de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Dat de servicevoorwaarden van Facebook iets anders bepalen, kan daar geen verandering in brengen. Een dergelijke voorwaarde staat in Nederland namelijk op de zwarte lijst van ongeldige bedingen: artikel 6:263 onder n BW bepaalt dat partijen niet mogen afwijken van de wettelijke bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Google moet identiteit achter valse recensies onthullen

Facebookgebruikers in ontwikkelingslanden krijgen gratis internet