Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Google moet identiteit achter valse recensies onthullen

De rechter heeft in kort geding Google geboden om de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en IP-adressen af te geven van mensen die valse recensies achterlieten op Google Maps. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het verweer van Google dat zij een maatschappelijke functie heeft en zich daarom terughoudend moet opstellen. Met deze uitspraak blijkt weer dat onze anonimiteit op het internet niet onbegrensd is.

Een kinderdagverblijf werd lastiggevallen door mensen die via de recensiemogelijkheid binnen Google Maps negatieve en valse berichten achterlieten met betrekking tot de verzorging van de kinderen. Ondanks haar notice and takedown-beleid wilde Google zich niet in dit geschil mengen en werd het kinderdagverblijf aangeraden zelf met de recensenten contact op te nemen. Het kinderdagverblijf gaf hier geen gehoor aan en sommeerde Google de recensies te verwijderen en de IP-adressen en NAW-gegevens af te geven.

Al snel werd duidelijk dat de berichten niet afkomstig waren van echte klanten van het kinderdagverblijf. De teksten bleken te zijn overgenomen van andere recensies en hadden betrekking op andere kinderdagverblijven, de namen van de recensenten kwamen niet in het klantenbestand voor en een ook de profielfoto's bleken te zijn gestolen van andere websites.

Omdat de recensies volgens de rechter een evident onrechtmatig karakter hebben, moet Google de NAW-gegevens en IP-adressen van deze mensen afgeven. Gezien het kinderdagverblijf schade lijdt door de recensies hebben zij een reëel belang bij het verkrijgen van deze gegevens; bovendien zijn er geen minder ingrijpende mogelijkheden om de gegevens te verkrijgen. Ook oordeelt de rechter dat het kunnen optreden tegen de onrechtmatige berichten zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting om valse recensies te kunnen plaatsen.

Het verwijderen van de recensiefunctie is alleen niet mogelijk; niet alleen technisch gezien, maar ook omdat verwijdering van de mogelijkheid om een recensie achter te laten een te grote inbreuk vormt op de vrijheid van meningsuiting. Bovendien zou het oneerlijk zijn om de recensiefunctie van Google te verwijderen, terwijl het internet vol staat met mogelijkheden om je mening te geven over bepaalde ondernemingen.

Eind vorig jaar moest Google ook persoonsgegevens afgeven. Het ging toen om de verkoop van illegale e-books via Google Play. Het geding was aangespannen door BREIN, een stichting die zich bezig houdt met het bestrijden van online piraterij.

Van Safe Harbor naar Privacy Shield: persoonsgegevens als Europees exportproduct

Facebook mag in Frankrijk aangeklaagd worden