Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Google verruimt recht om vergeten te worden

Google gaat het recht om vergeten te worden breder toepassen. Afgelopen vrijdag maakte de zoekmachine bekend dat de aanpassing volgende week in werking zal treden. Gevoelige informatie of gênante foto's zijn dan nog minder goed vindbaar.

Het recht om vergeten te worden kwam in 2014 tot stand na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en is gebaseerd op de Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Het Hof heeft bepaald dat Google onder bepaalde omstandigheden verplicht is links naar webpagina's te verwijderen die door derden zijn gepubliceerd en informatie bevatten met betrekking tot de persoon waarvan de naam in de zoekmachine is ingetypt. Deze verplichting bestaat ook indien de naam of informatie niet vooraf of gelijktijdig van de webpagina’s verwijderd is en zelfs wanneer de publicatie ervan op zich rechtmatig is.

Of de zoekresultaten verwijderd moeten worden, hangt af van aard van de informatie en de gevoeligheid ervan voor het privéleven van de betrokkene. Ook het belang dat het publiek heeft om over deze informatie te beschikken speelt mee, vooral als de persoon een publiek figuur is. Indien de informatie in beginsel rechtmatig is kan het in de loop van de tijd ontoereikend, niet of niet meer ter zake dienend of bovenmatig zijn geworden.

De uitspraak van het Hof schept alleen geen duidelijkheid over de reikwijdte van de verplichting van Google om zoekresultaten te wissen. Eind 2014 kwam de Artikel 29 Werkgroep, een onafhankelijk Europees adviesorgaan op het gebied van gegevensbescherming en privacy, met het advies om de verplichting breed uit te leggen. De betrokkene moet compleet en effectief beschermd worden, wat betekent dat de informatie vanuit geen enkele domein gevonden moet kunnen worden. Het is dus niet voldoende om de wegpagina's alleen vanuit Europese zoekmachines onvindbaar te maken, ook de topleveldomein .com valt onder de verplichting.

In de zomer van 2015 gaf Google te kennen geen gehoor te geven aan een bevel van de Franse toezichthouder, de CNIL, om informatie wereldwijd onvindbaar te maken. Dit zou namelijk een chilling effect hebben op het internet. Volgens Google is het recht om vergeten te worden een Europees recht, geen wereldwijd recht. Bovendien kan informatie in een bepaald land onrechtmatig zijn, terwijl het in een ander land legaal is. Landen zouden geen rechtsmacht mogen uitoefenen over de toegang tot informatie in andere landen. Ook zou het gebod disproportioneel en onnodig zijn omdat 96% van de Fransen google.fr gebruikt, en niet google.com.

Met de nieuwe aanpassing zal de procedure uiteindelijk toch in lijn worden gebracht met het advies van de Werkgroep en het bevel van de CNIL. Als iemand met een verzoek om vergeten te worden een URL bij Google indient, zal de URL niet meer als zoekresultaat opduiken indien gezocht wordt op zijn of haar naam. Op dit moment is het zo dat de URL gelijktijdig verwijderd wordt van alle Europese versies van Google Search, zoals google.de, google.fr, google.co.uk, enzovoort. Vanaf volgende week zal de URL onvindbaar worden op alle Google Search domeinen, dus ook google.com, indien gezocht wordt vanuit het land waar het verzoek om vergeten te worden is ingediend.

Het blijft dus mogelijk om de informatie te vinden als gezocht wordt op een niet-Europese versie van Google vanuit een ander land dan waar het verzoek is gedaan. Je wordt dus nooit helemaal vergeten, maar of dat nou een geruststelling is...

BREIN komt met nieuw systeem om IP-adressen te achterhalen

Van Safe Harbor naar Privacy Shield: persoonsgegevens als Europees exportproduct