Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

BREIN komt met nieuw systeem om IP-adressen te achterhalen

Stichting BREIN gaat de IP-adressen en gebruikersnamen verzamelen van bittorrent gebruikers die actief auteursrechtelijk beschermde werken aanbieden en delen. Deze IP-adressen zullen worden opgenomen in een anti-piraterij databestand, waarna via de internet service providers kan worden achterhaald wie er achter de auteursrechtinbreuk zit. Nieuw aan deze werkwijze is dat de identificatie van uploaders niet meer een kwestie is van standaard digitaal detectivewerk, aldus BREIN. Zo kunnen grotere aantallen uploaders van recente titels worden geïdentificeerd. Het besluit waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens het systeem in januari heeft goedgekeurd is afgelopen maandag gepubliceerd.

Bittorrent is een methode om gemakkelijk grote bestanden, zoals films en muziek uit te wisselen. Het uitwisselen gebeurt door middel van torrent-bestanden. Een torrent-bestand bevat verwijzingen naar locaties waar het werk beschikbaar is. Het bestand zelf bevat dus niet de inhoud waarnaar gezocht wordt, deze bevindt zich op de computer van een andere gebruiker, ook wel de seeder genoemd. Degene die het bestand download, de leecher, wordt ook een seeder zodra het bestand is opgeslagen op zijn harde schijf.

Stichting BREIN gaat zich richten op de eerste en grootschalige uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Gekeken wordt naar gebruikers die steeds als eerste seeder verschijnen in een zwerm en die opvallend vaak bestanden delen. Om inzicht te krijgen in de IP-adressen gaat BREIN zelf ook deelnemen aan zwermen in een bittorrent-netwerk. Als blijkt dat een illegale kopie wordt uitgewisseld, dan staat vast dat de gebruikers die deelnemen aan de zwerm auteursrechtinbreuk plegen. Indien de IP-adressen vallen binnen de prioriteringscriteria en het achterhalen van de identiteit van de gebruikers opportuun is, begint BREIN aan een onderzoek. Een schikking met de stichting kan enkele duizenden euro's bedragen.

Omdat IP-adressen persoonsgegevens zijn is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Op grond van artikel 32 Wbp moet de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek doen naar de rechtmatigheid van een dergelijke wijze van gegevensverwerking. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de verwerking van deze gegevens in dit geval gerechtvaardigd omdat het verzamelen van IP-adressen de enige manier is om personen die vermoedelijk inbreuk plegen op auteursrechten op het spoor te komen. Ook is de manier van gegevensverwerking noodzakelijk, worden er door BREIN voldoende waarborgen geboden en weegt het belang van de stichting en haar achterban bij dit onderzoek zwaarder dan de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen bij de vastlegging van hun gegevens.

Yourhosting maakt inbreuk op slogan Bavaria

Google verruimt recht om vergeten te worden