Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Yourhosting maakt inbreuk op slogan Bavaria

Door de leuze "Zo. Nu eerst naar de cloud." te gebruiken bij het maken van reclame maakt Yourhosting inbreuk op het auteursrecht van Bavaria op de slogan "Zo. Nu eerst een Bavaria.". Tot dit oordeel kwam de voorzieningenrechter op 16 maart in een procedure die Bavaria tegen Yourhosting had aangespannen wegens inbreuk op haar merken- en auteursrecht.

Bavaria stelt zich op het standpunt dat bij het bedenken van de slagzin “Zo. Nu eerst een Bavaria” creatieve keuzes zijn gemaakt en deze daardoor origineel en herkenbaar is. Volgens Yourhosting is de slagzin gangbaar Nederlands en niet meer dan een eenvoudige aansporing om een bepaalde gebeurtenis, zoals een inspanning, af te sluiten met een biertje van Bavaria. Ook stelt Yourhosting dat het auteursrecht is verwaterd omdat de slagzin op internet vaak wordt gebruikt om iets af te sluiten en wat anders te gaan doen.

Volgens de voorzieningenrechter wordt de zin auteursrechtelijk beschermd omdat het kernachtig en pakkend is, waarvoor creatieve keuzes zijn gemaakt. Dat de zin gangbaar Nederlands zou zijn doet hier niet aan af. Het woord "Zo", gevolg door een pauze, is een element dat bijdraagt aan het originele karakter van de slagzin. Van verwatering is bovendien geen sprake. Wat ook mee speelde is dat Yourhosting heeft toegegeven dat het een krachtige en briljante slagzin is met een sterke reclameboodschap.

Om antwoord te geven op de vraag of er sprake is van inbreuk moeten de twee slagzinnen met elkaar worden vergeleken. Omdat het kenmerkende en auteursrechtelijk beschermde deel "Zo. Nu eerst..." geheel wordt overgenomen in de uiting van Your Hosting "Zo. Nu eerst naar de cloud." is er sprake van inbreuk. Het deel "een Bavaria" is vooral beschrijvend van aard. De toevoeging "naar de cloud" is niet kenmerkend en bovendien ook beschrijvend voor een bepaalde actie en kan dus niet worden beschermd. De rechter heeft zich in kort geding niet uitgelaten over een mogelijke merkinbreuk omdat Bavaria niet heeft aangetoond hier een spoedeisend belang bij te hebben.

Zo. Nu dan toch een Bavaria voor Yourhosting.

Zo! #Bavariabedankt pic.twitter.com/wVZxYmxJ7F

— Yourhosting (@Yourhosting) 16 maart 2016

 

Hoe de netneutraliteits-verordening het internet wel/niet gaat veranderen

BREIN komt met nieuw systeem om IP-adressen te achterhalen