Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Hoe de netneutraliteits-verordening het internet wel/niet gaat veranderen

Op 30 april 2016 zal de netneutraliteitsverordening in Europa in werking treden. De verordening regelt open internettoegang, ook wel netneutraliteit genoemd. Dit houdt in dat internetverkeer gelijk behandeld moet worden, zonder discriminatie, beperking of beïnvloeding door internetaanbieders.

Verordeningen hoeven niet te worden geïmplementeerd in nationale wetgeving vanwege de rechtstreekse werking ervan. Wel moet de Nederlandse wetgever een nationale regelgevende instantie aanwijzen om de bepalingen van de verordening te kunnen handhaven en uitvoeren, in dit geval de Autoriteit Consument en Markt. De verordening zal in Nederland geen grote veranderingen teweeg brengen omdat netneutraliteit al beschermd wordt onder de Telecommunicatiewet.

Anders dan de Telecommunicatiewet verbiedt de verordening prijsdiscriminatie niet. Prijsdiscriminatie houdt in dat internetaanbieders geen extra kosten mogen vragen voor bepaald dataverbruik, zoals WhatsApp of Netflix. Omdat een verordening nationale wetgeving vervangt, zou dit betekenen dat na inwerkingtreding niet meer opgetreden kan worden tegen prijsdiscriminatie. Nederland heeft om deze reden dan ook tegen de verordening gestemd.

De Nederlandse wetgever heeft dit probleem opgelost door middel van creatieve interpretatie van de verordening. De verordening bepaalt namelijk wel dat de prijs die door internetaanbieders voor internettoegang wordt gevraagd niet in de weg mag staan aan een vrije toegang tot informatie, diensten en toepassingen. Heruit haalt de Nederlandse wetgever dat de verordening prijsdiscriminatie niet toestaat, zodat het verbod kan blijven bestaan. Volgens minister Kamp van Economische Zaken valt zowel negatieve als positieve discriminatie onder het verbod. Gratis toegang tot data is dus ook discriminatie.

Het aanbieden van een andere snelheid mag soms wel in de vorm van redelijke verkeersbeheersmaatregelen. Deze maatregelen moeten transparant, niet discriminerend en evenredig zijn, en mogen niet berusten op een commercieel doel maar op objectief verschillende technische kwaliteitsvereisten van specifieke categorieën verkeer. Het is alleen niet toegestaan onderscheid te maken tussen diensten uit dezelfde categorie. Zo mag Netflix niet anders behandeld worden dan YouTube omdat dit beide streamingvideodiensten zijn. Wel mogen streamingdiensten anders behandeld worden dan bijvoorbeeld e-maildiensten.

Voor internetgebruikers zal het makkelijker worden op te treden tegen traag internet. De verordening voorziet  namelijk in een bepaling die transparantieverplichtingen oplegt aan aanbieders van internettoegangsdiensten. Internetaanbieders moeten in hun contract uitleg geven over de minimale, de normaliter beschikbare, de maximale en de geadverteerde download- en uploadsnelheid bij vaste netwerken. Bij mobiele netwerken moet de geraamde maximale en geadverteerde download- en uploadsnelheid opgenomen worden. Ligt de werkelijke internetsnelheid hier te ver vandaan en wordt dit door een door de ACM gecertificeerd toezichtsmechanisme bevestigd, dan is er sprake van een contractuele tekortkoming aan de kant van de internetaanbieder.

Rub Shuter, CEO van Vodafone, heeft laten weten niet blij de zijn met de Nederlandse uitleg van de verordening en noemt het verbod op positieve prijsdiscriminatie "een belemmering bij het creëren van één Europese telecommarkt". Begin vorig jaar ontving Vodafone een boete van € 200.000 van de ACM voor het aanbieden van abonnementen met gratis toegang tot de betaalzender HBO.

Geoblocking blijkt groot probleem voor Europese e-commerce

Yourhosting maakt inbreuk op slogan Bavaria