Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Wikimedia maakt inbreuk op auteursrecht met 'kunstkaart'

Het Zweedse hooggerechtshof heeft Wikimedia Zweden, een non-profitorganisatie die zich onder andere bezighoudt met het promoten van Wikipedia in Zweden, verboden foto's van kunstwerken die in het openbaar tentoon worden gesteld te verwerken in een databank. Door middel van een plattegrond wilde Wikimedia beeldhouwwerken, standbeelden en schilderijen in kaart brengen. Het hof benadrukt dat het toegestaan is foto's te maken van publiekelijk tentoongestelde kunstwerken, maar het verwerken van deze foto's in een databank gaat te ver. Zulke databanken hebben een aanzienlijke commerciële waarde, en het zijn de kunstenaars die hier recht op hebben. Volgens Wikimedia laat deze uitspraak zien dat het auteursrecht in Zweden achterloopt en niet aangepast is aan de digitale wereld waarin wij leven. Zij vreest dat deze uitspraak er uiteindelijk toe zal leiden dat het toeristen niet meer vrij staat een selfie met een kunstwerk online te plaatsen.

In Nederland wordt de vrijheid van panorama beschermd onder artikel 18 van de Auteurswet. Volgens deze bepaling levert het verveelvoudigen of openbaarmaken van foto's van kunstwerken of bouwwerken die zich permanent in openbare plaatsen bevinden geen auteursrechtinbreuk op. Ook commerciële exploitatie van deze beelden is dus toegestaan.

In 2001 kwam het Europees Parlement met een richtlijn ter harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. Deze richtlijn kwam in 2015 in opspraak omdat een amendement een bepaling bevatte die het commerciële gebruik van beeldmateriaal van in het openbaar tentoongestelde kunstwerken als auteursrechtinbreuk aanmerkte. Uiteindelijk is de richtlijn op 9 juli 2015 zonder deze bepaling goedgekeurd door het Europees Parlement. Doordat de richtlijn geen bescherming maar ook geen beperking van de panoramavrijheid inhoudt, blijft deze kwestie per lidstaat verschillen.

Reclamerecht ook van toepassing op vloggers

Geoblocking blijkt groot probleem voor Europese e-commerce