Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Reclamerecht ook van toepassing op vloggers

De Reclame Code Commissie heeft beddenfabrikant Swiss Sense op de vingers getikt voor de publicatie van twee vlogs met reclame-uitingen, zonder dat uit de vlogs blijkt dat er sprake is van een marketingactiviteit.

In de vlog op het YouTube kanaal Vloggloss is te zien hoe Mascha Feoktistova in een Swiss Sense winkel op zoek gaat naar een nieuw bed. Drie dagen later is in een nieuwe vlog te zien hoe zij de webshop van Swiss Sense bekijkt, waarbij een kortingscode wordt vermeld. Deze twee vlogs werden vervolgens in een artikel op de website van Swiss Sense geplaatst. Pas nadat de vlogger tot aankoop was overgegaan, maar vóórdat de vlogs waren gepubliceerd, heeft zij met Swiss Sense afspraken gemaakt met betrekking tot een korting op haar eigen aankoop. Omdat de vlogs niet vermelden dat er sprake is van een samenwerking met de beddenfabrikant, maakt Swiss Sense volgens klaagster inbreuk op de Nederlandse Reclame Code en de Reclamecode Social Media.

Op grond van de Nederlandse Reclame Code is er sprake van een reclame-uiting indien de aanprijzende mededeling wordt uitgelokt door de adverteerder. Dit houdt in dat Swiss Sense een actieve en stimulerende rol moet hebben gespeeld in de vervaardiging of de publicatie van de aanprijzende boodschap. De Reclamecode Social Media voegt daar aan toe dat er sprake moet zijn van een relevante relatie tussen Swiss Sense en de verspreiding van de reclame. Naast dat er sprake moet zijn van enig voordeel, moet dit voordeel de geloofwaardigheid van de reclame-uiting beïnvloeden.

De Commissie benadrukt dat de vlogger een groot publiek bereikt, waardoor haar vlogs een onmiskenbaar commerciële waarde voor Swiss Sense hebben en geschikt zijn om de verkoop van haar producten te bevorderen. Deze commerciële waarde blijkt bovendien uit het feit dat de twee vlogs op de website van Swiss Sense zijn geplaatst. Niet is vereist dat een adverteerder zelf de inhoud van een reclame-uiting heeft bepaald of beïnvloed, wel moet de uiting door de adverteerder zijn gestimuleerd. Dat de vlogs waren opgenomen voordat de reclameovereenkomst tot stand was gekomen, betekent dus niet dat er geen sprake is van reclame.

De Commissie besteed veel waarde aan het feit dat er tussen het filmen van de vlog en de publicatie ervan één week ruimte zat. De Commissie acht het daarom reëel mogelijk dat de vlogs zijn gepubliceerd nadat de vlogger een voordeel heeft ontvangen. In dat geval wordt de publicatie gestimuleerd en vindt de publicatie plaats tegen betaling of een voordeel. Hieruit lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat indien de vlogger de korting pas zou hebben geregeld nadat de vlogs waren geüpload, er geen sprake zou zijn geweest van strijd met de Reclame Code. Dit lijkt mij een arbitrair onderscheid. Het is niet ondenkbaar dat een verspreider met het oog op een mogelijke advertentiedeal bepaalde content online publiceert. Het is in dat geval dan wel niet zo dat het bedrijf direct publicatie stimuleert, maar de kennis dat dit bedrijf waarschijnlijk wel geïnteresseerd zal zijn in een dergelijke afspraak kan wel van invloed zijn op wat de verspreider uiteindelijk online plaatst.

Hoewel ook de vlogger verantwoordelijk is voor het naleven van deze regels, was zij niet betrokken bij de procedure omdat de klacht specifiek gericht was tegen Swiss Sense. Wel heeft zij inmiddels gevolg gegeven aan de beslissing: onder beide vlogs staat nu vermeld dat zij korting heeft ontvangen op haar aankoop. Het oordeel van de Reclame Code Commissie is slechts een mening over de mate waarin de reclame in overeenstemming is met de Nederlandse Reclame Code. De vlogger is dus niet verplicht zich te houden aan de aanbeveling van de Commissie. Met een uitspraak van de Commissie kan vervolgens wel naar de rechter gestapt worden.

Vanaf 1 januari 2014 maakt de Reclamecode Social Media onderdeel uit van de Nederlandse Reclame Code. De Reclamecode Social Media is er vooral op gericht reclameregels voor consumenten en marketeers begrijpelijker te maken. Online reclame viel namelijk al onder artikel 11 van de Nederlandse Reclame Code, waarin bepaald wordt dat reclame herkenbaar moet zijn. Naast de Reclamecode Social Media zijn er nog 19 andere bijzonder reclamecodes.

Dit zijn de 7 belangrijkste punten uit de privacyverordening die iedereen moet kennen

Wikimedia maakt inbreuk op auteursrecht met 'kunstkaart'