Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Kort: dynamische IP-adressen zijn persoonsgegevens

Het Hof van Justitie van de EU heeft afgelopen week bepaald dat dynamische IP-adressen persoonsgegevens zijn. Een dynamisch IP-adres is een IP-adres dat verandert bij iedere nieuwe verbinding met het internet. Wanneer je als internetgebruiker een website bezoekt is de kans groot dat die website een aantal gegevens van je bewaart, waaronder jouw IP-adres. Het was in deze zaak de vraag of dynamische IP-adressen persoonsgegevens zijn in de zin van de Privacyrichtlijn en zo ja, of het bewaren van het IP-adres na het bezoek aan de website is toegestaan. Volgens het Hof kan met alleen een dynamisch IP-adres niet de identiteit van de eigenaar van de computer achterhaald worden. Desondanks kan een dynamisch IP-adres wel een persoonsgegeven zijn omdat anderen middelen kunnen worden ingezet om een persoon te identificeren met informatie uit een andere bron dan de website, bijvoorbeeld de internetprovider. Wel mogen IP-adressen worden bewaard na het bezoek aan de website.

Aantal webwinkels die zich aan consumentenrecht houden is gestegen

Na een check die is uitgevoerd door de EU-landen en is gecoördineerd door de Europese Commissie bleek dat 63% van de webwinkels niet voldeed aan de vereisten die het consumentenrecht stelt, zoals het geven van voldoende informatie voordat consumenten tot koop overgaan. In totaal zijn 743 websites onderzocht en daarmee was dit de grootste check tot nu toe. Nadat de websites hierop waren aangesproken is het percentage dat zich niet aan de regels houdt gedaald tot 12%.

Werkgever kan aansprakelijk zijn voor auteursrechtinbreuk door werknemer

Kort: gemeente Amsterdam wil gegevens van illegale Airbnb-verhuurders