Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Winkels zijn niet aansprakelijk voor illegaal downloaden door klanten

Winkeliers die aan hun klanten gratis toegang tot wifi geven, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor illegaal downloaden of andere auteursrechtinbreuken die via dat netwerk plaatsvinden. Wel kan de winkelier door de rechter verplicht worden zijn netwerk te beveiligen om inbreuk te voorkomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dat in een uitspraak van 15 september beslist.

Het geschil is bij het Hof terecht gekomen naar aanleiding van een Duitse rechtszaak. McFadden verkoopt licht- en geluidsmateriaal en in zijn winkel konden klanten gratis verbinding maken met het wifi-netwerk, zonder een wachtwoord te hoeven intypen. Dit was zodat hij ook de aandacht kon trekken van klanten van winkels in de omgeving, voorbijgangers en buren. Op een gegeven moment is via dit netwerk illegaal muziek gedownload en Sony Music, de producent, stelde de winkelier hiervoor aansprakelijk. Het was alleen niet McFadden, maar een onbekende gebruiker die de rechten van Sony had geschonden. Het was dan ook de vraag of de winkelier indirect aansprakelijk kon worden gesteld omdat hij zijn wifi-netwerk niet had beveiligd.

Centraal in het geschil stond artikel 12 van de richtlijn elektronische handel (2000/31). Volgens dit artikel kunnen internetaanbieders niet aansprakelijk zijn voor de informatie die hun is doorgegeven door de afnemers van die dienst, mits het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt, de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd, en de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of gewijzigd. Wordt aan deze drie voorwaarden voldaan, dan kan de aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld en kan de auteursrechthebbende van deze persoon geen schadevergoeding vorderen. Wél kan worden geëist dat de dienstverlener de inbreuk beëindigt of voorkomt.

Dit laatste kan op drie manieren worden bereikt: door alle via internet doorgegeven informatie te onderzoeken, door de aansluiting te blokkeren, of door het netwerk te beveiligen met een wachtwoord. Het doorzoeken van alle informatie is geen optie omdat hiertoe geen algemene verplichting mag worden opgelegd. Ook kan niet worden geëist dat de internetaansluiting volledig wordt geblokkeerd, omdat dit in strijd is met de vrijheid van ondernemerschap. Het opleggen van een verplichting om een wachtwoord toe te passen beperkt het recht van vrijheid van ondernemerschap en het recht van vrijheid van informatie, maar doet niet af aan de wezenlijke inhoud van die rechten. De gebruikers moeten dan wel verplicht worden hun identiteit op te geven om het wachtwoord te krijgen, zodat zij niet anoniem gebruik kunnen maken van het wifi-netwerk.

Het moeten invoeren van een wachtwoord is dus niet voldoende; de winkelier moet voorkomen dat gebruikers anoniem illegaal muziek kunnen downloaden. Dit betekent alleen niet dat alle winkels per direct verplicht zijn om je volledige naam te vragen wanneer je verbinding probeert te maken met het aangeboden wifi-netwerk, omdat daarvoor een rechtelijk bevel of een bevel van een bepaalde autoriteit vereist is. Ik voorspel dus dat er in ieder geval op korte termijn niet veel zal veranderen voor het wifi-minnend winkelend publiek.

Kort: Instagram registreert het woord 'gram' als merk

Kort: AIVD wil encryptie beperken