Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Kort: Facebook aangeklaagd voor lezen privéberichten

  • Een niet bij naam genoemde Ierse vliegtuigmaatschappij is veroordeeld tot het betalen van een boete van € 60.000 voor onder andere het niet vermelden van de definitieve prijzen van vluchten op haar website. De luchtvaartmaatschappij biedt via haar website vliegtickets aan zonder daarbij de definitieve prijzen te vermelden van vaste en onvermijdbare kosten. De last onder dwangsom houdt in dat steeds de definitieve vluchtprijzen moeten worden vermeld inclusief de administratiekosten die feitelijk voorzienbaar en onvermijdbaar zijn. Deze administratiekosten moeten bovendien opgenomen worden in de specificatie van de vluchtprijs. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven laat de eerdere uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt in stand.
  • Runkeeper, een app om hardloopprestaties bij te houden, is door de Noorse Autoriteit Consument en Markt op de vingers getikt voor de manier waarop de dienst met gegevens omgaat. Volgens Runkeeper was er sprake van een bug in het systeem die er voor zorgde dat locatiegegevens naar derden werden doorgestuurd, ook wanneer de app niet werd gebruikt maar wel op de achtergrond openstond. Alleen de Android app had last van de bug, maar voor de zekerheid heeft Runkeeper de doorstuurfunctie van gegevens naar derde partijen ook van de iOS app verwijderd.
  • De Tweede Kamer heeft op 17 mei ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp dat alle vormen van prijsdiscriminatie bij internettoegang verbiedt. De sinds 30 april inwerking getreden Europese netneutraliteitsverordening gaf geen duidelijk antwoord op de vraag of niet alleen negatieve, maar ook positieve prijsdiscriminatie verboden is. Van positieve prijsdiscriminatie is bijvoorbeeld sprake wanneer een internetprovider een bepaalde dienst, zoals Netflix of Spotify, goedkoper of zelfs gratis aanbiedt aan de internetgebruiker. Lees hier meer over de netneutraliteitsverordening.
  • Kent Walker, advocaat bij Google, heeft afgelopen donderdag in een blogpost laten weten in beroep te gaan tegen een bevel van de Franse toezichthouder CNIL om het recht om vergeten te worden nog breder toe te passen. Op dit moment is het zo dat informatie onvindbaar wordt gemaakt op alle Google Search domeinen (.nl, .fr, .com, etc.) indien gezocht wordt vanuit het land waar het verzoek om vergeten te worden is ingediend. De CNIL wil nu ook dat informatie onvindbaar wordt gemaakt in landen waar het verzoek niet is ingediend. Volgens Walker zou dit beteken dat Frans recht ook buiten Frankrijk van toepassing zou worden verklaard. Nationaal recht kan nou eenmaal niet internationaal worden toegepast; informatie die in het ene land illegaal is, kan in een ander land wel legaal zijn, aldus Walker. Lees hier meer over het recht om vergeten te worden.
  • De voorzieningenrechter heeft Facebook geboden de naam- en adresgegevens te verstrekken van gebruikers die in een Facebookgroep de houder van een webwinkel beschuldigden van oplichting. Op de pagina werden niet alleen onrechtmatige berichten achtergelaten, ook de adresgegevens, het mobiele telefoonnummer en gegevens over de auto van de webwinkelhouder werden er gedeeld. De voorzieningenrechter acht het voldoende aannemelijk dat het plaatsen van deze specifieke informatie onrechtmatig en schadelijk is. Facebook heeft slechts een beperkt belang om als neutrale tussenpersoon haar platform te kunnen aanbieden waarop in vrijheid informatie van derden verspreid kan worden en het belang van de beheerders om anoniem hun mening te uiten, welk belang moet wijken voor dat van de webwinkelhouder. Natuurlijk hoeft Facebook alleen die informatie te verstrekken waarover zij beschikt.
  • Veel dating-apps die gebruik maken van locatiegegevens blijken een lek te bevatten waarmee door iedereen de precieze locatie van gebruikers achterhaald kan worden. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Kyoto University, gepubliceerd in Wired.
  • Facebook wordt in Amerika aangeklaagd voor het scannen van privéberichten die via het social media platform worden verzonden. De collectieve actie is ingesteld door Amerikaanse Facebookgebruikers die privéberichten hebben verstuurd met daarin URLs naar websites. Dat zit namelijk zo: wanneer in een privébericht een link naar een bepaalde website voorkomt, dan behandelt Facebook het delen van deze link als een 'vind-ik-leuk', waardoor de Facebookpagina waarmee de website verbonden is ook een 'vind-ik-leuk' ontvangt. Ook wordt het monitoren van gedeelde links gebruikt om gericht te adverteren. Volgens de eisers is het de bedoeling van de privéberichtenfunctie dat gebruikers vertrouwelijk berichten naar elkaar kunnen sturen, en maakt Facebook inbreuk op privacywetgeving door deze berichten te scannen.

Commissie wil dat Netflix meer gaat investeren in Europese producties

Rechtszaak tegen Google Books na 11 jaar voorbij: geen schending auteursrecht