Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Commissie wil dat Netflix meer gaat investeren in Europese producties

De Europese Commissie kwam op 25 mei met een geactualiseerde richtlijn audiovisuele mediadiensten. De richtlijn bevat gemeenschappelijke voorschriften voor audiovisuele media en het vrije verkeer van inhoud in de EU.

Video's worden tegenwoordig niet alleen via televisiekanalen bekeken, maar ook via video-on-demanddiensten, denk bijvoorbeeld aan Netflix, en videoplatforms zoals YouTube. De herziening moet zorgen voor eerlijke voorwaarden voor alle spelers, de bevordering van Europese films, de bescherming van kinderen en het beter aanpakken van haatzaaiende uitlatingen. Ook wordt een nieuwe benadering van onlineplatforms voorgesteld. Met deze nieuwe regels wil de Commissie de spelregels voor traditionele omroepen, aanbieders van video-on-demand en videoplatforms evenwichtiger maken.

Videoplatforms die grote hoeveelheden video's categoriseren en van tags voorzien, moeten minderjarigen beschermen tegen schadelijke inhoud en burgers tegen haatzaaiende uitlatingen. Dit kan bereikt worden door gebruikers de mogelijkheid te geven schadelijke inhoud te melden en markeren, en door het invoeren van systemen voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De Commissie wil dat uiteindelijk alle videoplatforms samen gaan werken in het kader van de alliantie voor een betere bescherming van minderjarigen op internet, wat moet leiden tot een gedragscode voor de sector.

De Commissie wil ook meer Europese creativiteit. Europese televisieomroepen investeren nu ongeveer 20% van hun inkomsten in oorspronkelijke inhoud, voor on-demanddiensten is dat minder dan 1%. Uiteindelijk moeten de televisieomroepen ten minste de helft van de zendtijd besteden aan Europese producties, on-demanddiensten moeten dit percentage opschroeven naar 20%. Ook kunnen lidstaten on-demanddiensten verzoeken om financieel bij te dragen aan Europese producties. Volgens de Commissie zullen de quota geen zware last voor bedrijven vormen; 27% van alle films die door on-demanddensten worden aangeboden, is namelijk al Europees. Netflix (21%) en iTunes (ook 21%) voldoen al aan het quotum. Toch hoopt de Commissie dat de quota er voor zullen zorgen dat meer in Europees werk geïnvesteerd zal worden.

De rol van nationale reguleringsinstanties voor de audiovisuele sector zal belangrijker worden. Zij zullen de bevoegdheid krijgen om de voorschriften te handhaven en, voor zover nationale wetgeving dat toestaat, boetes op te leggen. De richtlijn moet er voor zorgen dat de instanties ook echt onafhankelijk van regeringen en het bedrijfsleven te werk kunnen gaan, en zich kunnen richten op het waarborgen dat de audiovisuele media rekening houden met het belang van de kijkers.

Verder bevat de richtlijn geactualiseerde voorschriften met betrekking tot de flexibilisering van het tijdstip waarop reclame mag worden uitgezonden. Omroepen krijgen meer vrijheid om te beslissen op welk moment van de dag zij reclame willen uitzenden. Aanbieders van on-demanddiensten krijgen te maken met meer flexibele regels op het gebied van productplaatsing en sponsoring. Deze aanpassingen hebben te maken met het groeiende aanbod van televisieomroepen om online zonder reclame televisie te kijken. De richtlijn zal inwerkingtreden nadat het door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie is goedgekeurd.

Kort: T-Mobile abonnement met 'onbeperkt' internet mogelijk in strijd met netneutraliteit

Kort: Facebook aangeklaagd voor lezen privéberichten