Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Kort: T-Mobile abonnement met 'onbeperkt' internet mogelijk in strijd met netneutraliteit

De Autoriteit Consument en Markt gaat onderzoeken of het door T-Mobile aangeboden 'onbeperkt' telefoonabonnement niet in strijd is met de netneutraliteit. Afgelopen donderdag maakte T-Mobile bekend een abonnement te zullen aanbieden met onbeperkt internet, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Zo wordt de kwaliteit van de video's beperkt en wil de provider voorkomen dat klanten het abonnement gebruiken ter vervanger van vast internet door middel van het tetheren met een pc. Bovendien is het abonnement toch niet zo onbeperkt als dat het lijkt: 20 GB aan dataverkeer per maand geldt als maximum. De ACM zal gaan onderzoeken of dit abonnement, en dan vooral het verbod op tetheren, in strijd is met de Telecommunicatiewet. T-Mobile beroept zich op het recht om data anders te behandelen indien dit technisch noodzakelijk is.

Van der Steur wil legaal aanbod films vergroten

Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie, heeft in een brief de Tweede Kamer erop gewezen dat zowel filmmakers als internet service providers belang hebben bij een omvangrijk legaal aanbod van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Om dit te bereiken moeten filmmakers en internet service providers bereid en in staat zijn om hierover met elkaar afspraken te maken. Van der Steur wil dat binnen afzienbare termijn afspraken gemaakt worden over het vergroten van legaal aanbod en voorlichting over het gebruik van aangeboden legaal en illegaal materiaal.

Prejudiciële vragen over verwerking van persoonsgegevens via Facebookpagina's

Het Bundesverwaltungsgericht, de hoogste Duitse bestuursrechter, heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via Facebookpagina's. Verzoekster maakt door middel van haar Facebookpagina reclame voor haar onderwijsinstelling. Met een Facebookpagina kan de beheerder geanonimiseerde statische informatie over gebruikers, bij wie cookies worden geplaatst, ontvangen. Het gaat om de vraag of verzoekster als beheerder van de Facebookpagina verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking die via de pagina plaatsvindt. Zelf meent zij niet verantwoordelijk te zijn voor gegevensverwerking door Facebook of voor de geplaatste cookies omdat zij daartoe geen opdracht heeft gegeven.

Zoekmachine voor Europese rechtspraak

Sinds kort is het mogelijk om online te zoeken in ruim 4 miljoen nationale en Europese uitspraken die voorzien zijn van een European Case Law Identifier (ECLI). De nieuwe zoekmachine, die is ontwikkeld door de Europese Commissie, moet het zoeken naar rechtspraak over de grenzen heen een stuk toegankelijker maken. Europese wetgeving wordt steeds belangrijker en werkt steeds meer door op nationaal niveau, kennis van de jurisprudentie uit andere landen is volgens de Commissie dan ook onmisbaar.

Online inhoud binnenkort onbegrensd mee naar het buitenland

De Raad van de Europese Unie heeft een algemene oriëntatie bereikt over een ontwerpverordening die ziet op de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt. Nu kan de Raad via de gewone wetgevingsprocedure met het Europees Parlement onderhandelen. Wel moet het Parlement eerst nog zijn onderhandelingsstandpunt bepalen. Als de verordening uiteindelijk wordt aangenomen zal het voor Europese burgers die op reis zijn makkelijker worden om toegang te blijven houden tot online inhoud die ze legaal hebben verkregen of waarop ze een abonnement hebben genomen, zoals muziek, films, games of sportwedstrijden. Burgers die voor vakantie of voor werk tijdelijk in het buitenland zijn kunnen zo gebruik blijven maken van diensten als Spotify.

Illegaal downloaden kost muziekindustrie €170 miljoen

De muziekindustrie heeft in 2014 in Europa 170 miljoen euro aan omzet gederfd door online piraterij. Dit komt neer op 5,2% van de omzet van de gehele sector, en het gevolg is dat naar schatting 829 banen verloren zijn gegaan. Dit blikt uit een rapport van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie. 

 

Nieuwe Europese regels verbieden geoblocking door webwinkels

Commissie wil dat Netflix meer gaat investeren in Europese producties