Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Nieuwe Europese regels verbieden geoblocking door webwinkels

De Europese Commissie kwam afgelopen week met een voorstel voor een verordening met nieuwe regels op het gebied van e-handel. Het driedelig plan ziet op het tegengaan van geoblocking, het betaalbaarder en efficiënter maken van grensoverschrijdende pakketbezorging en het vergroten van het vertrouwen van de consument door betere bescherming en handhaving. Al eerder bleek geoblocking een groot probleem binnen de EU.

Consumenten die producten of diensten in een ander Europees land willen kopen mogen niet worden gediscrimineerd met betrekking tot prijzen, verkoopvoorwaarden of betaling. Een consument die in een fysieke winkel in een ander EU-land een product wil kopen, zal geen hogere prijs betalen dan een inwoner van dat land. Toch gebeurt dit online wel. Ook komt het voor dat consumenten de toegang tot aanbiedingen op websites uit andere landen in het geheel wordt ontzegd. Deze vormen van discriminatie, ook wel geoblocking genoemd, waren al verboden, maar de nieuwe regels moeten nog duidelijker maken wat toegestaan is en wat niet.

De nieuwe regels bepalen dat consumenten niet de toegang tot websites mogen worden onthouden op grond van nationaliteit of woonplaats van de consument. Ook mogen websites de bezoeker niet doorsturen naar een versie van de website die anders is dan de interface die de bezoeker eerst probeerde te bezoeken, doordat het specifiek is aangepast op de nationaliteit of de woonplaats van de bezoeker, tenzij expliciet toestemming is gegeven voor de doorverwijzing. Daarnaast mag een verkoper niet op grond van nationaliteit of woonplaats weigeren een product te verkopen aan een consument uit een andere lidstaat.

De Commissie benadrukt dat de regels geen verplichting vormen voor websites om hun producten aan iedereen te verkopen of naar elk EU-land te verzenden. Het gaat volgens de Commissie om specifieke situaties waaronder discriminatie enkel op grond van nationaliteit of woonplaats niet is toegestaan. Maar dit zijn wel heel breed gedefinieerde situaties, waardoor in de praktijk voor veel websites wel degelijk een verplichting zal ontstaan om op Europees niveau te verkopen. Buitenlandse consumenten krijgen namelijk dezelfde rechten als nationale consumenten, ook als een website zich alleen op de binnenlandse markt richt.

Daarnaast is het ook de bedoeling dat pakketbezorging van producten die in een ander EU-land zijn gekocht goedkoper wordt. Nu is het vaak nog zo dat bezorgkosten zo hoog zijn dat dit consumenten ervan weerhoudt aankopen te doen op een buitenlandse website. Volgens de Commissie is het bezorgen van een klein pakket in een andere lidstaat vaak vijf keer zo duur als een binnenlandse bezorging, zonder dat er een duidelijk verband lijkt te zijn met de daadwerkelijke kosten. Dit probleem moet worden verholpen door grotere transparantie van prijzen. Het opleggen van maximale bezorgkosten vindt de Commissie nu nog te ver gaan. In 2019 wordt bekeken of verdere maatregelen nodig zijn.

De nationale autoriteiten krijgen meer bevoegdheden om regels op het gebied van consumentenrecht te handhaven. Zij mogen controleren of websites geoblocken of na verkoop voorwaarden aanbieden die in strijd zijn met Europese regelgeving, websites die aan oplichting doen mogen onmiddellijk worden geblokkeerd en zij mogen bij domeinnaambeheerders en banken gegevens opvragen om de identiteit van de handelaar te kunnen achterhalen.

De ontwerp-verordening moet nu alleen nog worden goedgekeurd door het Europees parlement en de Raad.

Kort: Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft gaan haatberichten harder aanpakken

Kort: T-Mobile abonnement met 'onbeperkt' internet mogelijk in strijd met netneutraliteit