Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Waarom artiesten niet blij zijn met de Amerikaanse auteurswet, maar YouTube wel

De Amerikaanse digitale auteurswet, de Digital Millenium Copyright Act (DMCA), stond de afgelopen twee weken in de belangstelling. Op 17 juni oordeelde de Amerikaanse rechter in het nadeel van de muziekindustrie en vorige week werd bekend dat artiesten zich in een actie massaal keren tegen de DMCA. Is de DMCA echt zo nadelig voor de muziekindustrie?

De DMCA kwam tot stand in 1998 en implementeerde twee verdragen van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Beide verdragen richten zich tegen de ontduiking van technische maatregelen die dienen ter bescherming van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals muziek en films, zodat auteurs veilig en effectief gebruik kunnen maken van digitale netwerken als het internet. De DMCA onderscheidt twee categorieën van technologische maatregelen: maatregelen die toegang voorkomen en maatregelen die vermenigvuldigen voorkomen. Dit onderscheid wordt gemaakt in het kader van fair use. Het vermenigvuldigen van muziek of beeldmateriaal is namelijk onder bepaalde omstandigheden toegestaan, bijvoorbeeld voor educatie, terwijl het illegaal toegang verschaffen tot auteursrechtelijk beschermende werken nooit mag.

Daarnaast bevat de DMCA een bepaling die de aansprakelijkheid van serviceproviders, zoals websites, beperkt wanneer inbreukmakend materiaal door gebruikers wordt geupload. Denk bijvoorbeeld aan een muziekclip die door iemand illegaal op YouTube is geplaatst. De provider kan niet financieel aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtinbreuken wanneer wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  1. De provider was niet op de hoogte van de inbreuk
  2. anneer de provider het recht en de mogelijkheid heeft de inbreukmakende activiteit te controleren, mag hij geen financieel voordeel ontvangen uit die inbreuk
  3. Wanneer de provider op de hoogte wordt gebracht van de inbreuk, moet hij de toegang tot het materiaal zo snel mogelijk blokkeren

Twee weken geleden nog bleek hoe vergaand de bescherming van serviceproviders onder de DMCA is. De Amerikaanse rechter oordeelde in hoger beroep dat Vimeo, een online platform waarop door iedereen muziek kan worden gedeeld, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor auteursrechtschendingen door onbewust muziek te hosten die door gebruikers is geupload. De procedure was aanhangig gemaakt door Capitol Records en Sony Corporation. Het enkele feit dat medewerkers van Vimeo video's met auteursrechtelijk beschermde geluidsopnames hadden bekeken, was niet voldoende om aan te nemen dat het bedrijf de schendingen negeerde.

Michael Cheah, Vimeo's advocaat, noemde de uitspraak niet alleen belangrijk voor Vimeo, maar voor alle online platforms die gebruikers in staat stellen content met de wereld te delen. Voor de muziekindustrie was de uitspraak daarentegen een grote teleurstelling.

Een week later werd bekend dat 180 artiesten, waaronder Taylor Swift en Paul McCartney, een campagne zijn gestart tegen de DMCA. Ook platenlabels ondersteunen de actie. De DMCA zou te veel in het nadeel zijn van artiesten. Afgelopen dinsdag tot en met donderdag was er een advertentie tegen de wet te zien in een aantal politieke bladen die in Washington worden gepubliceerd. De kritiek is vooral gericht op YouTube, een van de grote techbedrijven die veel winst zou hebben gemaakt door het gebruikers makkelijk te maken om overal muziek te luisteren zonder hiervoor te betalen. Auteursrechtelijk beschermd materiaal hoeft pas offline te worden gehaald wanneer dit wordt geëist, zonder verdere consequenties voor de videodienst of gebruikers. Online videodiensten zouden zo een te sterke positie hebben bij contractuele onderhandelingen met platenlabels. YouTube meent zelf helemaal geen profijt te hebben van de wet, omdat platenmaatschappijen door middel van een geautomatiseerd systeem hun muziek kunnen laten verwijderen of hier een vergoeding voor in rekening kunnen brengen.

Deze actie lijkt samen te hangen met de uitspraak van 17 juni, maar de kritiek van de muziekindustrie op de DMCA is niet nieuw. In maart eisten zij van het Amerikaans Congres hervorming van de DMCA, omdat artiesten onder de wet genoodzaakt zijn het hele internet af te struinen op zoek naar auteursrechtinbreuken. Of de acties tegen de DMCA de wet zelf gaan veranderen moet nog blijken, wel heeft YouTube laten weten dat de artiesten worden gehoord.

Kort: Roamingkosten volgend jaar binnen de EU afgeschaft

Kort: Google beëindigt privacyovertredingen