Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Kort: Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft gaan haatberichten harder aanpakken

De Europese Commissie is samen met Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft tot een gedragscode gekomen tegen de verspreiding van illegale haatuitingen op internet in Europa. Volgens de Commissie en de IT-bedrijven heeft de verspreiding van illegale haatuitingen op internet niet alleen negatieve gevolgen voor de mensen waartegen deze berichten zijn gericht, maar ook voor vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie in het algemeen. Door de gedragscode te ondertekenen beloven de IT-bedrijven interne procedures te blijven ontwikkelen en hun personeel verder op te leiden zodat de meeste meldingen die worden gedaan binnen 24 uur worden getoetst, waarna de betreffende uiting zo nodig wordt verwijderd.

Europese toezichthouder uit kritiek op nieuw plan voor gegevensuitwisseling naar VS

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), Giovanni Buttarelli, vindt de Privacy Shield zoals die er nu uitziet niet robuust genoeg om de kritische toets van het Hof van Justitie van de Europese Unie te overleven, dat eerder al een einde maakte aan Safe Harbour. De Privacy Shield moet er voor zorgen dat Europese regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens ook gelden voor de uitwisseling van deze gegevens naar de VS. Volgens Buttarelli moet er nog veel verbeterd worden om te kunnen garanderen dat de Privacy Shield zal leiden tot naleving van deze regels. Lees hier meer over de Privacy Shield.

Europol: encryptie moet ontdoken kunnen worden

Europol, de Europese politiedienst, en ENISA, het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, hebben zich gemengd in het debat over encryptie en privacy. In een gezamenlijke verklaring komen zij tot de conclusie dat voor het opsporen van criminaliteit alle mogelijke en rechtmatige middelen gebruikt moeten kunnen worden om tot bepaalde informatie te komen, ook als deze informatie geëncrypt is. Om dit te bereiken adviseren zij om methoden om encryptie te ontduiken te verzamelen en te delen. Ook zou het behulpzaam zijn om duidelijkere regels tot stand te brengen met betrekking tot privacy-schendende opsporingsmethoden. Wanneer het ontduiken van encryptie niet mogelijk is, maar wel noodzakelijk is met het oog op veiligheid en gerechtigheid, dan moet decryptie zowel wettelijk als technisch mogelijk zijn zonder dat beveiligingsmechanismen worden verzwakt.

T-Mobile schrapt beperkende voorwaarden voor onbeperkt internet

T-Mobile wijzigt de voorwaarden die gelden voor een abonnement met onbeperkt internet. Vorige week liet de Autoriteit Consument en Markt nog weten niet blij te zijn met deze nieuwe dienst, mogelijk was er namelijk sprake van strijd met het beginsel van netneutraliteit. T-Mobile was namelijk van plan in dit abonnement een beperkte videokwaliteit aan te bieden en bovendien zou thetheren met een pc niet mogelijk zijn. Na overleg met de ACM zijn beide beperkingen uit het abonnement gehaald. Wel is in de voorwaarden met betrekking tot 'fair gebruik' opgenomen dat de onbeperkte bundel niet is bedoeld als vervanging van vast internet. Beperkingen zijn wel toegestaan in de vorm van redelijke verkeersmaatregelen, wat betekent dat als het aantal gebruikers van de bundel toeneemt en daardoor verstoppingen ontstaan, het wel toegestaan zou zijn om het internetverkeer te beperken.

Wanneer moet een website of internetprovider jouw persoonsgegevens afgeven?

Nieuwe Europese regels verbieden geoblocking door webwinkels