Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Amerikaanse overheid heeft geen toegang tot e-mails op Ierse servers

Amerikaanse serviceproviders hoeven geen digitale informatie van klanten aan de Amerikaanse overheid te overhandigen wanneer deze informatie is opgeslagen op servers buiten de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse rechter vorige week in hoger beroep geoordeeld. De uitspraak maakt duidelijk dat niet relevant is vanaf welk grondgebied digitale informatie kan worden opgevraagd, maar dat bepalend is in welk land de fysieke servers staan. Voor zover informatie is opgeslagen op Europese servers, kan de Amerikaanse overheid hier dus niet zomaar bij.

De Amerikaanse overheid was naar de rechter gestapt om op grond van de Stored Communications Act een dwangbevel te verkrijgen waarmee digitale informatie in handen van Microsoft kon worden ingezien. Het dwangbevel werd toegekend en Microsoft werd veroordeeld om informatie met betrekking tot een e-mailadres van een klant over te dragen, omdat dit account zou worden gebruikt in de drugshandel. Omdat de inhoud van de e-mails werd opgeslagen in Ierland, weigerde Microsoft dit deel te overhandigen en ging het bedrijf in hoger beroep. Volgens Microsoft kent een dwangbevel een territoriale grens, en mag alleen materiaal worden gevorderd dat zich op het grondgebied van de VS bevindt. De Amerikaanse overheid meent daarentegen dat het niet uitmaakt waar informatie zich bevindt zolang Microsoft er toegang tot heeft.

Op grond van de Stored Communications Act mag elektronische communicatie, die is opgeslagen bij een serviceprovider, door derde partijen niet zonder toestemming worden ingezien. Wel mogen serviceproviders onder bepaalde voorwaarden informatie en inhoud van opgeslagen communicatie openbaren, bijvoorbeeld met goedkeuring van de betrokken persoon. Aan deze voorwaarden hoeft niet altijd te worden voldaan, omstandigheden kunnen namelijk meebrengen dat de overheid van een serviceprovider mag verlangen de inhoud van opgeslagen communicatie te overhandigen. De Amerikaanse overheid moet dan wel eerst langs de rechter voor een dwangbevel, dat verkregen wordt wanneer aannemelijk is gemaakt dat er redelijke gronden zijn om te vrezen voor criminele activiteiten.

Microsoft werd in hoger beroep in het gelijk gesteld. Volgens de rechter zou de wetgever met de Stored Communications Act tot doel hebben gehad de privacy van gebruikers in de context van nieuwe technologieën te beschermen. De wet zou expliciet noch impliciet zien op de werking van dwangbevelen in het buitenland. Met de komst van het internet worden internationale grenzen makkelijker overgestoken, waardoor anders moet worden omgegaan met privacy. Het beginsel van territorialiteit brengt mee dat een dwangbevel niet zo geïnterpreteerd mag worden dat een serviceprovider wordt verplicht materiaal uit het buitenland te halen.

Microsoft beschikt over meer dan 100 datacentra verdeeld over de hele wereld. Omdat veel digitale informatie buiten de VS wordt opgeslagen, betekent deze uitspraak voor de Amerikaanse overheid een flinke beperking van haar mogelijkheden om digitale informatie op te vragen. Het zal overigens niet altijd onmogelijk zijn buitenlandse gegevens in te zien. Tussen Ierland en de VS geldt namelijk een verdrag voor de uitwisseling van informatie die voor justitiële opsporing van belang kan zijn. De Amerikaanse overheid kan dus naar de Ierse overheid stappen met het verzoek om de e-mails alsnog te overhandigen.

Kort: eigenaar van Kickass Torrents wordt in Amerika strafrechtelijk vervolgd

Kort: schendt Pokémon Go de privacy van gebruikers?