Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Kort: eigenaar van Kickass Torrents wordt in Amerika strafrechtelijk vervolgd

De eigenaar van Kickass Torrents, Artem Vaulin, wordt in Amerika strafrechtelijk vervolgd voor het plegen van auteursrechtinbreuk. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. De 30 jarige Vaulin woont in Oekraïne en werd afgelopen woensdag in Polen gearresteerd. Kickass Torrents was tot voor kort de meest bezochte illegale file-sharing website en de 69e meest bezochte website op het internet, maar inmiddels zijn alle domeinnamen die te maken hebben met de site in beslag genomen. Er zou via de website voor meer dan 1 miljard dollar aan auteursrechtelijk beschermd materiaal zijn verspreid, zoals foto's, games, televisieprogramma's en muziek. Vaulin maakte gebruik van servers verspreid over meerdere landen en probeerde zo justitie te ontwijken.

Amerikaanse overheid aangeklaagd voor digitale auteurswet

De Amerikaanse overheid is door de Electronic Frontier Foundation (EFF) aangeklaagd omdat de Digital Millenium Copyright Act (DMCA) in strijd zou zijn met de Amerikaanse grondwet. Op grond van de DMCA is het ontduiken van technische beschermingsmaatregelen van legaal gekocht materiaal, zoals films en muziek, verboden. Dit verbod geldt ook wanneer mensen door middel van fair use rechtmatig gebruik willen maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De bepaling heeft tot doel online piraterij tegen te gaan, maar het zou er ook toe leiden dat mensen worden beperkt in hun mogelijkheid om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken of zelfs om er over te praten. Volgens de EFF moet het mogelijk zijn om gekocht materiaal aan te passen en te bewerken, bijvoorbeeld in de vorm van een remix. Door dit te verbieden zou de DMCA in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. Wil je meer weten over de DMCA? Lees hier waarom ook artiesten ontevreden zijn over deze wet.

YourHosting mag slogen 'Zo. Nu eerst naar de cloud' blijven gebruiken

Bierbrouwer Bavaria kan niet optreden tegen de slogen 'Zo. Nu eerst naar de cloud' van YourHosting, zo oordeelde de het gerechtshof afgelopen week. Eerder verbood de rechtbank YourHosting de slogan te gebruiken omdat dit inbreuk zou maken op Bavaria's auteursrecht op de woorden 'Zo. Nu eerst (een Bavaria)', en tegen deze uitspraak was YourHosting in beroep gegaan. Volgens het hof wordt de tekst 'Zo. Nu eerst (...)' niet door het auteursrecht beschermd omdat de zin te gewoon en gangbaar is. Van inbreuk op Bavaria's merkenrecht of onrechtmatig handelen was ook geen sprake

 

Afbeeldingen van Google gebruiken voor je eigen website? Zo doe je dat

Amerikaanse overheid heeft geen toegang tot e-mails op Ierse servers