Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Kort: Snapchat komt met privacy-filter

Uit een octrooiaanvraag blijkt dat Snapchat van plan is om door middel van gezichtsherkenning een privacy-filter beschikbaar te maken. Van ieder gezicht op een foto wordt nagegaan of deze persoon een Snapchatprofiel heeft. Gebruikers kunnen aangeven of foto's wel of niet gedeeld mogen worden. Wil iemand die op de foto staat niet dat de foto zonder toestemming wordt gedeeld, dan wordt de foto geblokkeerd. Ook kunnen foto's geanonimiseerd worden door gezichten onherkenbaar te maken.

EU-burger wil meer privacyregels

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de meeste EU-burgers vinden dat privacywetgeving breder moet worden toegepast en beter moet worden gehandhaafd. De Commissie vroeg om reacties op de ePrivacy richtlijn, die nu nog niet van toepassing is op het versturen van berichten of bellen via internet, zoals mogelijk is met WhatsApp. Ook zulke diensten zouden onder de richtlijn moeten vallen, zodat deze bedrijven verplicht worden communicatie tussen gebruikers geheim te houden en beveiliging te garanderen. Bedrijven zelf staan minder positief tegenover nieuwe regels, slechts 43% ziet dit zitten.

 

Linken naar of embedden van auteursrechtelijk beschermd materiaal: wat wel/niet mag

Google hoeft artikel over huurmoord niet te verwijderen