Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Kort: AIVD wil encryptie beperken

Inlichtingendienst AIVD wil de encyptie van gesprekken via apps als Telegram en WhatsApp beperken. Het kabinet hecht juist waarde aan sterke versleuteling van berichtenverkeer en vindt het niet wenselijk als dit wordt beperkt. Volgens het hoofd van de AIVD, Rob Bertholee, is het voor het beschermen van de rechtsorde van essentieel belang om bij communicatie van verdachte personen te kunnen komen. Hij vraagt zich af of "mensen die privacy als hoogste doel hebben, dat net zo enthousiast nastreven als zij slachtoffer zijn van een aanslag".

Proces tegen Facebook bij Hof van Justitie 

De collectieve actie die Schrems tegen Facebook is begonnen is bij het Hof van Justitie van de Europese Unie terechtgekomen. Schrems, die optreedt tegen privacyovertredingen door Facebook, was de rechtszaak waar andere Facebook-gebruikers zich bij kunnen aansluiten in 2014 begonnen. Omdat Oostenrijk geen class action kent is Schrems de enige eiser, maar hij wil als vertegenwoordiger optreden voor de duizenden Europeanen die hij via internet achter zich wist te krijgen. Het Hof van Justitie gaat zich buigen over de vraag of Schrems in een rechtszaak als vertegenwoordiger van deze mensen mag optreden. Ook is het de vraag of Schrems wel als normale consument geldt, of dat hij zoals Facebook meent een professionele procesvoerder is.

Datalek bij 44% van de gemeenten

Sinds de invoering van de meldplicht datalekken begin dit jaar hebben 172 van de 390 Nederlandse gemeenten melding gemaakt van een lek in de gegevensbestanden van burgers. Dat is 44% van alle gemeenten. Het totaal aantal lekken dat door gemeenten is gemeld ligt boven de 300 doordat sommige gemeenten meerdere lekken hebben gemeld.

 

Winkels zijn niet aansprakelijk voor illegaal downloaden door klanten

Kort: webwinkel ASOS schikt voor 20,2 miljoen pond