Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Vorige week schreef ik dat WhatsApp zijn privacyvoorwaarden heeft aangepast en gegevens van gebruikers met Facebook zal gaan delen. Facebook Inc., het moederbedrijf van WhatsApp, wordt nu onderworpen aan kritisch onderzoek door de Verenigde Staten en de Europese Unie. Twee consumentenorganisaties hebben bij de Amerikaanse Federal Trade Commission geklaagd omdat de gewijzigde voorwaarden in strijd zouden zijn met het verbod op oneerlijke handelspraktijken. De EU verklaarde dat Europese gebruikers de macht moeten behouden over hun persoonlijke gegevens.

Richtsnoeren voor netneutraliteit gepubliceerd

De Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) heeft afgelopen week richtsnoeren gepubliceerd voor de handhaving van de netneutraliteitsverordening door nationale telecomtoezichthouders. Voor het opstellen van de richtsnoeren heeft de BEREC gesproken met Europese belanghebbenden, academici en juridische en technische experts. Ook konden burgers door middel van een zes weken durende raadpleging hun mening geven, wat 481.547 contributies opleverde; ongekend voor een consultatie door de BEREC. In Nederland zal de ACM controleren of internetaanbieders geen onderscheid maken bij het doorgeven van data. Het wetsvoorstel dat de ACM deze bevoegdheid geeft, ligt nu nog bij de Eerste Kamer.

Steun voor Microsoft in rechtszaak tegen Amerikaanse overheid

Verschillende bedrijven hebben steun betuigd aan Microsoft in een rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid, die door middel van wetgeving bedrijven wil verbieden om dataverzoeken aan klanten te melden. De steunbetuigingen komen onder andere van Apple, Google en Amazon.com. Microsoft heeft de Amerikaanse overheid in april voor de rechter gedaagd wegens een wet die het de overheid mogelijk maakt om gegevens op computers van derden (cloud computers) in te zien en bedrijven verbiedt om aan klanten te melden dat zij doelwit zijn. Volgens Microsoft is dit in strijd met de grondwet, namelijk het recht van burgers en bedrijven om te weten wanneer de overheid hun eigendom doorzoekt of in beslag neemt en het recht op vrijheid van meningsuiting.

Autoriteit Persoonsgegevens pakt wifitracking aan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Bluetrace omdat het bedrijf via wifitracking in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens locatiegegevens van winkelend publiek verzamelt zonder dat zij hierover worden geïnformeerd. Ook verzamelt Bluetrace meer gegevens dan nodig voor het in kaart brengen van bezoekers. Bluetrace levert de technologie waarmee winkels wifisignalen van mobiele apparaten die zich in de buurt bevinden kunnen opvangen. De maatregelen die door Bluetrace na een onderzoek door de AP zijn genomen, bleken onvoldoende om een einde te maken aan de overtredingen.

 

 

HvJ: GeenStijl mocht niet linken naar gelekte naaktfoto's van Britt Dekker

Kort: Duitsland en Frankrijk gaan encryptie omzeilen