Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Kort: toezichthouders waarschuwen StemWijzer.nl

De toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben de beheerder van StemWijzer.nl op de vingers getikt voor het gebruik van advertentiecookies en de beveiliging van de website. De advertentiecookies zijn naar aanleiding van de waarschuwing direct verwijderd. De veiligheid van de website, dat raakt aan het kiesgeheim, wordt door de AP in de gaten gehouden. StemWijzer.nl had geen toestemming van bezoekers om advertentiecookies te plaatsen of uit te lezen en handelde daarmee in strijd met de Telecommunicatiewet. Het verwerken van gegevens die betrekking hebben op de politieke voorkeur van bezoekers mag alleen met uitdrukkelijke toestemming, omdat dit bijzondere persoonsgegevens zijn.

Google moet ook informatie op buitenlandse servers overdragen

Google moet ook e-mails die op servers buiten de Verenigde Staten zijn opgeslagen overdragen aan de FBI. Dat heeft de rechtbank in Philadelphia in een fraudezaak beslist. In een gelijksoortige zaak tussen Microsoft en de Amerikaanse veiligheidsdiensten werd eerder nog heel anders geoordeeld. Het overdragen van e-mails van buitenlandse servers naar de VS telt niet als inbeslagname van buitenlandse informatie, omdat van inbreuk op privacy pas sprake is wanneer de e-mails worden geopend in de VS. Google overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan.

A-G: schending van Auteursrechtrichtlijn indien beheerder van torrentsite op de hoogte is van de inbreuk

Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Hoge Raad aan het Hof van Justitie met betrekking tot de blokkering van The Pirate Bay heeft de Advocaat-Generaal geconcludeerd dat er sprake is van een mededeling aan het publiek in de zin van de Auteursrechtrichtlijn indien de beheerder van de torrentsite op de hoogte is van de auteursrechtinbreuk. Ontzegging van de toegang tot informatie voor internetgebruikers die het gevolg is van de blokkade van The Pirate Bay zou in dat geval evenredig zijn met de omvang en de ernst van de gepleegde inbreuken die op de website plaatsvinden. De zaak is door BREIN tegen Ziggo en XS4ALL aangespannen.

 

 

 

Kort: Google moet recht om vergeten te worden ruimer toepassen